З питань волонтерства просимо звертатися до Ірини Сухової, +38 067 234 09 98

Покликання волонтера – приносити радість і користь усім, хто потребує допомоги. При цьому соціальний статус волонтера, його матеріальний стан, освіта, вік і стать не мають жодного значення.

1. Статус волонтера благодійного фонду набувають у випадку:

• Щирого бажання приносити добро і користь людям
• Розуміння і прийняття цілей і принципів благодійного фонду

2. Волонтер має право:

• Вибирати той вид діяльності, який відповідає його інтересам
• Отримувати необхідну інформацію і матеріальні засоби (грошові кошти) для здійснення своєї діяльності в рамках поставлених завдань
• Вносити пропозиції та зауваження під час обговорень діяльності волонтерів
• Відмовитись від виконання завдань через об’єктивні причини
• Припинити волонтерську діяльність за власним бажанням чи згідно з відповідним рішенням благодійного фонду

3. Волонтер зобов’язаний:

• Поважати членів фонду, партнерів та інших волонтерів
• Виконувати покладені на нього завдання добросовісно та вчасно
• Зіставляти власні інтереси і потреби з інтересами та потребами інших людей і завданнями
• Діяти в рамках чинного законодавства і Статуту фонду
• Надавати необхідні звіти (у тому числі фінансові) про свою діяльність у встановлені терміни

4. Координатори проектів благодійного фонду мають право:

• Займатися навчанням волонтерів
• Очікувати на повагу від волонтерів до членів та партнерів фонду
• Вимагати дбайливого ставлення до майна фонду
• Відмовитися від послуг волонтера через об’єктивні причини або порушення волонтером статей даного кодексу

5. До обов’язків координаторів проектів фонду відносять:

• Створення для волонтерів необхідних умов для діяльності
• Роз’яснення волонтерам їхніх прав та обов’язків
• Надання волонтерам інформації про діяльність благодійного фонду
• Дипломатичне вирішення усіх конфліктних ситуацій, які виникають в процесі волонтерської діяльності

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search