З питань волонтерства просимо звертатися до Ірини Сухової, +38 067 234 09 98

Покликання волонтера – приносити радість і користь усім, хто потребує допомоги. При цьому соціальний статус волонтера, його матеріальний стан, освіта, вік і стать не мають жодного значення.

1. Статус волонтера благодійного фонду набувають у випадку:

• Щирого бажання приносити добро і користь людям
• Розуміння і прийняття цілей і принципів благодійного фонду

2. Волонтер має право:

• Вибирати той вид діяльності, який відповідає його інтересам
• Отримувати необхідну інформацію і матеріальні засоби (грошові кошти) для здійснення своєї діяльності в рамках поставлених завдань
• Вносити пропозиції та зауваження під час обговорень діяльності волонтерів
• Відмовитись від виконання завдань через об’єктивні причини
• Припинити волонтерську діяльність за власним бажанням чи згідно з відповідним рішенням благодійного фонду

3. Волонтер зобов’язаний:

• Поважати членів фонду, партнерів та інших волонтерів
• Виконувати покладені на нього завдання добросовісно та вчасно
• Зіставляти власні інтереси і потреби з інтересами та потребами інших людей і завданнями
• Діяти в рамках чинного законодавства і Статуту фонду
• Надавати необхідні звіти (у тому числі фінансові) про свою діяльність у встановлені терміни

4. Координатори проектів благодійного фонду мають право:

• Займатися навчанням волонтерів
• Очікувати на повагу від волонтерів до членів та партнерів фонду
• Вимагати дбайливого ставлення до майна фонду
• Відмовитися від послуг волонтера через об’єктивні причини або порушення волонтером статей даного кодексу

5. До обов’язків координаторів проектів фонду відносять:

• Створення для волонтерів необхідних умов для діяльності
• Роз’яснення волонтерам їхніх прав та обов’язків
• Надання волонтерам інформації про діяльність благодійного фонду
• Дипломатичне вирішення усіх конфліктних ситуацій, які виникають в процесі волонтерської діяльності