Завдяки спільним зусиллям БФ «Надія по всьому світові», волонтерки Оксани Шахматенко та НВП «Дозиметрика» (Київ) українським медикам з Інституту медичної радіології та онкології імені С.П. Григор’єва Національної академії медичних наук України (Харків) було передано дозиметричне обладнання, яке надав у вигляді благодійної допомоги Західнонімецький центр протонної терапії (Westdeutsches Protonentherapiezentrum, WPE, Ессен, Німеччина).

Публікуємо подяку, яку наш фонд отримав від Інституту медичної радіології та онкології:

«Інститут медичної радіології та онкології ім.С.П.Григор’єва НАМН України висловлює глибоку подяку БФ «Надія по всьому світові» за організацію передачі через НВП «Дозиметрика» (м. Київ) благодійної допомоги, а саме дозиметричного обладнання від Західнонімецького центру протонної терапії Есенського медичного університету (Westdeutsches Protonentherapiezentrum, WPE). Завдяки такий підтримці Центральна лабораторія радіаційної безпеки та дозиметрії медичного опромінення зможе продовжити роботу з проведення централізованого індивідуального дозиметричного контролю медичного персоналу України та вивчення доз пацієнтів під час променевої терапії та променевої діагностики навіть у такий важкий для України час».

Generated by Facebook Photo Fetcher 2

  

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search