Наприкінці 2023 року завдяки спільним зусиллям БФ «Надія по всьому світові», волонтерки Оксани Шахматенко та донора з Польщі відбулась благодійна передача дозиметричного обладнання з Європи в Україну. Польські спеціалісти з компанії RADCARD подарували своїм українським колегам з НПВ «Дозиметрика» (Київ) автоматичний термолюмінісцентний зчитувач TLD reader HARSHAW 6600 S/H – прилад для реєстрації показів термолюмінесцентних наручних дозиметрів для вимірювання фонового випромінювання та дози опромінення всього тіла.

«Нам вдалося значно посилити свої спроможності надійно здійснювати ІДК професійного опромінення, – написали на своєму сайті фахівці та фахівчині НВП «Дозиметрика». – На початку року в експлуатацію було введено ТЛД зчитувач Harshaw 6600. Наприкінці року ми отримали в дар від польських колег з компанії RADCARD ще два аналогічні зчитувачі – хоч і не нові, але вкрай необхідні як донори запчастин для такого унікального обладнання».

Бажаємо НВП «Дозиметрика» успіхів та плідної праці в подальшій роботі!

Generated by Facebook Photo Fetcher 2


  

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search